Skip To Main Content |
-A A +A
 1 Commodore Amit Rastogi (Retd) 160000-290000  - 230830  -
Chiefs
1 Shri N.G. Lakshminarayan 80000-220000 - 134010 July 
2 Shri Subodh Chawla 80000-220000 - 114450 July
3 Shri Amitabh Mishra 80000-220000 - 114450 July
Sr. Managers
1 Shri V.K. Jain 70000-200000 - 111110 July
2 Shri Amritpal Singh 70000-200000 - 89560 July
3 Shri B.K. Sahu 70000-200000 - 70000 July
4 Shri R.B. Gondane 70000-200000 - 78570 July
5 Dr. S.K. Majumadar 70000-200000 - 70000 July
Managers
1 Shri P K Mishra 60000-180000 - 66710 July
2 Shri Abhishek Gautam 60000-180000 - 60000 June
3 Shri D V Srihari 60000-180000 - 60000 June
Dy. Manager Level Posts
1 Shri Vikas Anand 50000-160000 - 81650 July
2 Dr. Ankita Mishra 50000-160000 - 54650 July
3 Shri Padam Bhadur 50000-160000 - 73160 July
4 Shri Ravinder Kumar 50000-160000 - 70550 July
5 Shri Kamal Kishore L-9 - 80200 July
6 Mrs. Sharda 50000-160000 - 68960 July
ADE Level Posts
1 Shri Ashwani Kumar 40000-140000 - 43720 January
2 Dr. P. Bhavya Manjeera 40000-140000 - 43720 January
3 Shri Aditya Sharma 40000-140000 - 43720 January
4 Shri Kaustubh Singh 40000-140000 - 43720 January
5 Ms. Preeti Niharika 40000-140000 - 43720 January
6 Ms. Srisudha Senathi 40000-140000 - 42440 July
7 Ms. Ramya Malaraju 40000-140000 - 42440 July
8 Shri Vikas 40000-140000 - 51500 July
9 Shri Arvind Kaushik 40000-140000 - 62120 July
10 Shri Rajender Kumar 40000-140000 - 63520 July
11 Shri Khem Chand L-9 - 65200 July
12 Shri Avisek Ghosh 40000-140000 - 40000 July
Section officer Level Posts
1 Shri Rajesh Sharma 30000-120000 - 63530 July
Superintendent Level Posts
1 Shri B.V. Muralikrishnan 29000-63000 - 56520 July
2 Shri Deepak Tuli 29000-63000 - 54370 July
Assistant Level Posts
1 Shri Chandan Kumar Choudhary 25000-63000 - 26530 July
2 Shri Ashutosh Kumar Jha 25000-63000 - 26530 July
3 Shri R Koteswara Rao 25000-63000 - 26530 Aug
UDC Level Posts
1 Shri Dau Dayal 25500-54000 - 52230 July
3 Shri Parveen Rajora 25500-54000 - 52780 July
4 Shri Hari Chand 25500-54000 - 52780 July
5 Shri Umesh Kaushik 25500-54000 - 52780 July
6 Mrs. Asha Devi 25500-54000 - 52930 July
7 Mrs. Anita 25500-54000 - 51500 July
8 Shri Ram Niwas 24000-52000 - 48930 July
9 Shri Ram Pal 24000-52000 - 49400 July
10 Shri Naveen Sharma 24000-52000 - 49400 July
LDC Level Posts
1 Shri Lalit Vats 23000-49000 - 24400 July
2 Shri Jai Singh 23000-49000 - 45240 July
4 Shri Hem Chander 23000-49000 - 45240 July
Sr. Daftary Level Posts
1 Shri Prem Pal 22000-46000 - 28980 July
Daftary Level Posts
1 Shri Sunder Singh 21000-43000 - 28130 July