Skip To Main Content |
-A A +A

S.    No.

Name

Pay Band/Pay Scale

Grade Pay

Basic Pay

Month of increment

Chairman & Managing Director

 1

Dr. H. Purushotham

 65000-75000

 -

 75000+ 2250 (S.I.) + 9482 (PP)

 January

Chiefs

1

Shri D.C. Joshi

37400-67000

8700

53320

July

2

Shri N.G. Lakshminarayan

32900-58000

-

49310

July 

3

Mrs. Manjulika Otto

32900-58000

-

42110

July

4

Shri Subodh Chawla

32900-58000

-

42110

July

Sr. Managers

1

Shri V.K. Jain

29100-50500

-

40880

January

2

Shri Amitabh Mishra

29100-50500

-

39690

October

3

Dr. Naresh Kumar

29100-50500

-

32040

July

4

Shri R.K. Nangia

15600-39100

7600

28790

July

5

Mrs. Shakuntala Dawar

15600-39100

7600

29580

July

6

Shri R.K.Anthwal

15600-39100

7600

29580

July

Managers

1

Shri Amritpal Singh

24900-50500

-

32000

July

2

Mrs. Yachna Gupta

24900-50500

 

27200

June

3

Shri B.K. Sahu

24900-50500

-

24900

June

4

Shri R.B. Gondane

24900-50500

-

28060

July

5

Dr. A K Srivastava

24900-50500

-

24900

July

6

Dr. S.K. Majumadar

24900-50500

-

24900

July

Dy. Manager Level Posts

1

Shri Vikas Anand

20600-46500

-

29160

November

2

Shri A.K. Chalia

20600-46500

-

28620

July

3

Shri Abhishek Gautam

20600-46500

-

20600

June

4

Shri Gurcharan Singh

15600-39100

6600

25440

July

5

Mrs. Smita Prashar

20600-46500

-

28080

July

6

Shri Narender Kumar

20600-46500

-

26140

September

7

Shri S. Bose

15600-39100

6600

24240

July

ADE Level Posts

1

Shri R.K. Chaurasia

9300-34800

5400

24120

July

2

Shri Padam Bhadur

16400-40500

-

26140

July

3

Shri Ravinder Kumar

16400-40500

-

25210

July

4

Shri Kamal Kishore

9300-34800

5400

21860

July

5

Mrs. Sharda

16400-40500

-

24630

July

Section Officer Level Posts

1

Shri Mukesh Kashyap

9300-34800

4800

20050

July

2

Mrs. Kiran Sinha

9300-34800

4800

22190

July

3

Shri Vikas

12600-32500

-

17850

June

4

Mrs. S. Prabha

12600-32500

-

22860

July

5

Mrs. Krishna Kanojia

9300-34800

4800

17850

July

6

Shri Arvind Kaushik

12600-32500

-

22190

July

7

Shri Rajender Kumar

12600-32500

-

22690

July

8

Shri Khem Chand

9300-34800

4800

16830

July

9

Shri Avisek Ghosh

12600-32500

-

13350

June

Superintendent Level Posts

1

Shri Rajesh Sharma

11500-25500

-

22690

July

Assistant Level Posts

1

Shri B.V. Muralikrishnan

9800-21700

-

20180

July

2

Shri Deepak Tuli

9800-21700

-

18850

September

3

Shri Karan Singh

9800-21700

-

19780

July

4

Shri Dau Dayal

9800-21700

-

19210

July

UDC Level Posts

1

Shri Satbir

9400-20600

-

18850

July

2

Shri G.S. Upadhyay

9400-20600

-

19180

July

3

Shri Parveen Rajora

9400-20600

-

18300

September

4

Shri Hari Chand

9400-20600

-

18300

September

5

Shri Umesh Kaushik

9400-20600

-

18300

September

6

Mrs. Asha Devi

9400-20600

-

18360

June

7

Mrs. Anita

9400-20600

-

17850

June

8

Mrs. G. Subbulaxmi

9400-20600

-

17850

June

LDC Level Posts

1

Shri Ram Niwas

9000-19400

 

17470

July

2

Shri Suraj

9000-19400

-

17140

July

2

Shri Ram Pal

9000-19400

-

17130

June

3

Shri Naveen Sharma

9000-19400

-

17130

June

Sr. Daftary Level Posts

 1

Shri Jai Singh

8600-18300

-

15690

June

2

Shri Hem Chander

8600-18300

-

15690

June

Daftary Level Posts

1

Shri Vijay

8200-17200

-

15230

June

2

Shri Prem Pal

7900-14700

-

10360

July

Safai Karamchari/Peon Level

1

Shri Sunder Singh

7900-14700

-

10050

July